ASPIRACJE ZAWODOWE

„Aspiracje zawodowe młodzieży a potrzeby gospodarki”. „Motywy i czynniki wyboru zawo­du oraz dokształcania się w toku pracy zarobko­wej” — oto grupa tematyczna najbardziej popu­larna. Rozmachem i kompleksowym ujęciem wyróżniają się tu zwłaszcza badania radzieckie, prowadzone w latach 1962—1970 w Nowosybir­sku pod kierunkiem W. N. Szubkina . — War­tości społeczne i wzory, jakie młodzież łączy z faktem wyboru zawodu, zostały poddane kon­frontacji nie tylko z rzeczywistym stanem realia zacji oczekiwań indywidualnych, lecz również z obiektywnym popytem społecznym na okre­ślone kategorie specjalistów. Rozbieżności, a na­wet sprzeczności, jakie socjologowie ujawnili między aspiracjami młodzieży a obiektywną mo­żliwością ich realizacji, stanowią niezłą poflsta- wę m.in. do korekty odpowiednich aspektów po­lityki oświatowej.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.