BADANIA NA SZEROKĄ SKALĘ

Z badań prowadzonych na szeroką skalę w szkołach wynika, że 20% do 30% młodzieży szkol­nej wykazuje mniej lub bardziej zaawansowane stany chorobowe, wymagające interwencji le­karskiej. Najczęściej występują zaburzenia na­rządu wzroku: przeciętnie około 15% uczniów wymaga opieki okulistycznej. Kłopotliwe są również zaburzenia zachowania (psychoneurologiczne) oraz wady w budowie i postawie ciała (ortopedyczne). Ogniska przewlekłego zakażenia w górnych drogach oddechowych stanowią je­den z głównych powodów absencji szkolnej, za­równo w szkołach podstawowych, jak i średnich. Odrębnym problemem, bardzo poważnym wśród uczniów, jest próchnica zębów. Stopień dostępności oraz jakość świadczeń służby zdrowia dla młodzieży, pomimo pewnej poprawy w ostatnich latach, nadal nie są zado­walające.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.