Archive for the Dobra firma Category

Granie na spadkach

Umiejętne granie na giełdzie nie polega wcale na przewidywaniu, która firma będzie teraz regularnie poprawiała swoje wyniki i kupowaniu jej akcji. Oczywiście jest to ważny element opracowywania swoich zysków, ale w istocie nie pozwala on na prawdziwe szaleństwo i wielki dochód. Aby w ciągu jednego dnia prawdziwie dużo zarobić, trzeba grać na spadkach. A to oznacza, że należy przede wszystkim umieć przewidzieć, że akcje firmy, które posiadamy, za chwile zaczną mocno spadać. Oczywiście nie jest to łatwe do przewidzenia bez posiadania nie tylko szeregu bardzo kompetentnych informacji z życia spółki – często potrzebne są dodatkowe przecieki i poufne informacje. Ale jeśli już się wie, że spadki nadchodzą, z powodzeniem można sprzedać na rynku wszystkie swoje akcje, póki te są jeszcze bardzo wartościowe. A gdy tylko te osiągną dno i będą tańsze o kilkadziesiąt nawet procent, można je bez problemu odkupić i ponownie wrócić do zarządu spółki jako jej współwłaściciel – przy okazji ciesząc się z bardzo łatwo i błyskawicznie pomnożonego majątku.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

Dbaj o swojego pracownika w końcu dzięki niemu zarabiasz

Zakładając własną firmę powinniśmy pamiętać o pracownikach, aby zapewnić im godne wynagrodzenie. Każdy powinien zarabiać tyle na ile przydatne są jego kwalifikacje. Ale na pewno powinien otrzymywać minimalną płacę. Im większe wykształcenie i kwalifikacje tym zarabia więcej im mniejsze tym mniej. Pamiętajmy, aby nie wykorzystywać nikogo, nie odkładajmy wypłacania pensji na później, ze względów ekonomicznych. Nie myślmy tylko w własnych potrzebach, ale pomyślmy tez o ludziach, którzy tyle dla nas robią. Dajmy im dobre wynagrodzenie. My zdążymy się dorobić, a oni ciężko pracują na to, co dostają. Oni przychodzą codziennie do pracy, a my, kiedy chcemy, bo jesteśmy właścicielami firmy. Często wolimy pomyśleć o swoich potrzebach i przyjemnościach i zamiast najpierw rozdysponować miesięczne wynagrodzenia, wolimy opóźnić termin płatności pracownikom. Wpływa to bardzo negatywnie nie tylko na wizerunek firmy, ale również na tych ludzi, których wydajność spada, ponieważ nie czują potrzeby wykonywania swojej pracy skoro nie jest doceniania. Pamiętajmy o pracownikach oni powinni być na pierwszym miejscu.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

Funkcje finansów publicznych

Finanse publiczne czyli środki, które ma do rozdysponowania każde państwo na cele publiczne, spełniają różnorakie funkcje. Najważniejszymi z nich są: funkcja alokacyjna, funkcja redystrybucyjna i funkcja stabilizacyjna. Funkcja alokacyjna związana jest z obowiązkiem państwa na dostarczenie swoim obywatelom dostępu do pewnych towarów i usług. Państwo alokuje więc zasoby z których pokrywa koszty dostarczenia owych usług społeczeństwu. Funkcja redystrybucyjna jest zaś związana z tym, że każde państwo posiadając wydatki (między innymi związane z finansowaniem usług) musi posiadać kapitał. Nie posiada oczywiście żadnych dochodów w takim sensie, w jakim posiadamy je my jako osoby prywatne czy przedsiębiorcy. Ale jest w stanie pozyskać pieniądze dzięki instrumentom prawnym pozwalającym mu zyskiwać na transferze dóbr odbywającego się w ramach społeczeństwa. Ostatnia funkcja finansów publicznych to funkcja stabilizacyjna. Polega ona, jak sama nazwa wskazuje, na możliwościach stabilizacji wahań rynku spowodowanych działaniami alokacyjnymi i redystrybucyjnymi państwa.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

Odpowiedzialność za decyzje

W przypadku współczesnych wielkich korporacji coraz częściej mówi się o wyjątkowej odpowiedzialności moralnej. Dotychczas jednak eksperci od ekonomii zazwyczaj mówili o moralności i etyce w biznesie w odniesieniu do innych biznesowych partnerów. Uczciwe traktowanie swoich kontrahentów miało być podstawą tworzenia dobrego i stabilnego systemu międzynarodowych finansów. Dzisiaj jednak coraz częściej widać, że zbyt odważne i ryzykowne decyzje czasami pojedynczych prezesów czy maklerów mogą bardzo mocno dotknąć pośrednio każdego mieszkańca naszej planety. Z tego względu coraz głośniej mówi się o odpowiedzialności społecznej biznesu. Zbyt zdegenerowane postępowanie zachodnich banków komercyjnych może bardzo poważnie zachwiać możliwościami ekonomicznymi każdego społeczeństwa i za pazerność na pieniądze wykazywaną wśród najważniejszych dyrektorów wielkich instytucji ostatecznie płacą podatnicy i klienci zwykłych sklepów. Nie dziwi więc, że społeczeństwa ostatnio wspierane głosami akademickich profesorów domagają się poważniejszego zachowania elit finansowych.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

Tysiące pracowników

Niektóre inwestycje są tak ogromne, że od samego początku budzą wielkie emocje ludzi oraz polityków danego samorządu. Jeszcze kilka lat temu można było spotkać się z dość dużym oporem niektórych grup społecznych przed masowym zagarnianiem rynku handlu detalicznego przez wielkie centra i galerie handlowe. Dzisiaj widać, że te imponujące często budynki, wypełnione po brzegi bardzo ekskluzywnymi sklepami jak i typowymi sklepami sieciowymi, stwarzają przede wszystkim doskonałą okazję do impulsu gospodarczego w regionie. Nie tylko wytwarzają się bowiem miejsca pracy, jakże istotne, szczególnie że w dużych ilościach. Równie ważne jest zachęcenie mieszkańców regionu do częstszego wydawania pieniędzy. W dobie kryzysu wiele rodzin decyduje się nadmiernie odkładać pieniądze i impuls wydawania ich na przyjemności czy usługi jest zdecydowanie słabszy, niż kilka lat temu. Takiego typu inwestycje natomiast każdego zmuszają do tego, aby jednak nieco swoje rezerwy nadszarpnął i sprawił sobie przyjemność mniejszymi lub większymi zakupami.

Marketing w biznesie

Najważniejsze w biznesie jest wyjście naprzeciw potrzebom klienta. Potrzebna jest do tego oczywiście dokładna analiza jego potrzeb. Mało tego. Jeśli przedsiębiorca jest na tyle prężny w biznesie, że umie badać, a nawet przewidywać potrzeby konsumencie – to następnym krokiem jest ich wywoływanie. Nie tylko więc informuje o produkowanych przez siebie produktach i je reklamuje, ale także umie przewidzieć przyszłe potrzeby i stworzyć innowacyjny produkt, który w ciągu kilku lat stanie się na rynku wręcz niezbędny. Podsumowując: jakkolwiek w marketingu ważną zasadą jest zyskowny biznes, nigdy nie traci on z oczu klienta i jego potrzeb. W marketingu obok analizy rynku i reklamy, bardzo ważnym czynnikiem, który ma niewątpliwy wpływ na sukces biznesu, jest cena. Jej wartość musi być również poprzedzona badaniami. Nie może być zbyt niska, bo nie przyniesie korzyści, ani zbyt wysoka, by nie zawęzić przesadnie rynku potencjalnych odbiorców. Obecnie dobry marketing jest podstawą działań każdego odpowiedzialnego przedsiębiorcy.