CIŚNIENIE POTRZEB MATERIALNYCH

Ciśnienie potrzeb mate­rialnych nowo założonej rodziny powoduje, że niemal 40% żonatych następców ujawnia goto­wość do usamodzielnienia się w gospodarstwie, podczas gdy wskaźnik ten dla pozostających w stanie wolnym wynosi 26,5%.Wyższy poziom ogólnego wykształcenia na- stępcy zbiega się wyraźnie ze słabszym zainte­resowaniem przyszłym własnym gospodar­stwem. Oto ilustracja tej zależności: wśród ab­solwentów siedmioklasowej szkoły podstawowej znaczną gotowość do prowadzenia gospodarstwa deklaruje 32,5% następców, średnią — 50,5 yo, zaś niską — 17,0% następców. Odpowiednie wskaźniki dla absolwentów ośmiu i więcej klas szkoły ogólnokształcącej wynoszą: 28,5% (znacz­na gotowość), 34,0% (średnia gotowość) oraz 37,5% (niska gotowość).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.