CO STOI NA PRZESZKODZIE?

Co jednak stoi jeszcze na przeszkodzie temu,badania nad młodzieżą pełniej niż dotychczas odzwierciedlały podstawowe problemy wycho­wawcze w krajach socjalistycznych? Wydaje się, że do tego, by socjologia i pokrewne dyscy­pliny mogły służyć skuteczniej maksymalizacji uczestnictwa młodych generacji w dynamicz­nych procesach wszechstronnych przeobrażeń socjalistycznych, niezbędna jest rozbudowa teo- retyczno-koneepcyjnych i metodologicznych podstaw tych nauk.Brak odpowiednich horyzontów teoretycz­nych w wielu badaniach empirycznych wydaje się być głównie pochodną znacznie poważniej­szego problemu: niedostatku takiej ogólnej teo­rii wychowania socjalistycznego, która by w peł­ni odpowiadała potrzebom konkretnego etapu rozwoju socjalizmu w warunkach historyczno- ekonomicznych danego kraju.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.