CZAS WOLNY MŁODZIEŻY

Nie wdając się w spory na temat pojęcia „cza­su wolnego” przyjmujemy, iż termin ten ozna­cza tę część czasu, która pozostaje do dyspozycji młodzieży i którą wypełnia ona dobrowolnie wy­bieranymi zajęciami.Mimo trudności porównania budżetów czasu wolnego w różnych grupach młodzieży możemy ustalić, że zależy on przede wszystkim od wa­runków środowiskowych. Najmniej czasu wol­nego ma młodzież chłopska. W okresie pilnych prac polowych czas naprawdę wolny młodzieży wiejskiej nie przekracza jednej godziny dzien­nie. Wskutek przeładowania programów szkol­nych i częstego przerzucania ciężaru utrwalenia wiadomości z obowiązków szkoły na zajęcia do­mowe, średni czas odrabiania lekcji ucznia prze­ciętnie zdolnego wynosi 2 do 4 godzin dziennie, co łącznie z 5—6 godzinami lekcji stanowi ob­ciążenie pracą umysłową w granicach 7—10 go­dzin dziennie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.