GOTOWOŚĆ DO PEŁNIENIA ROLI

Warto dodać, że w ka­tegorii następców wyrażających najniższy sto­pień gotowości do dobrowolnego wchodzenia w rolę samodzielnego gospodarza kryje się więk­szość zdecydowanych przeciwników takiej per­spektywy życiowej.Gotowość do pełnienia roli samodzielnego kie­rownika gospodarstwa wiąże się również, cho­ciaż niezbyt silnie, z wielkością gospodarstwa, z którego pochodzi następca. Tak więc w naj­wyższym stopniu deklarują ją następcy z gospo­darstw o powierzchni ponad 10 ha — 52% ogółu tej kategorii, podczas gdy odpowiedni odsetek dla następców z gospodarstw o powierzchni do 5 ha wynosi tylko 29%. Wśród następców wy­rażających niechęć do samodzielnego gospodaro­wania wywodzący się z gospodarstw o powierz­chni do 5 ha stanowią ponad 25%.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.