GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA ROLI

Stopień gotowości do podjęcia roli samodziel­nego gospodarza jest — wbrew narzucającym się przypuszczeniom — znacznie wyższy w re­gionie uprzemysłowionym niż w tradycyjnie rolniczym. Jeśli więc w słabo rozwiniętym po­wiecie zaledwie 20,9% następców wykazuje sil­ne dążenie do wejścia w rolę samodzielnego go­spodarza, to w znacznie rozwiniętym — postawę taką deklaruje ponad 43% następców. Źródeł tych różnic dopatrywać się trzeba chyba głów­nie w braku pozarolniczych możliwości stabili­zacji zawodowej dla młodzieży z regionu nie- uprzemysłowionego.Zainteresowanie następców gospodarstwem jako miejscem pracy wiąże się dość silnie z ic sytuacją rodzinną. Ci, którzy założyli juz wła­sne rodziny, ujawniają zdecydowanie większą gotowość do przejmowania i samodzielnego pro wadzenia gospodarstw.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.