HIERARCHIA DĄŻEŃ

W hierarchii dążeń perspektywicznych ważną rolę pełni zdobycie wykształcenia i zawodu zgod­nego z kierunkiem zainteresowań i uzdolnień Węboko zakorzenione jest w świadomości mło- dziezy przekonanie o wartości wiedzy, a zwła­szcza dyplomu wyższej uczelni jako celu god­nego zabiegów nawet wówczas, gdy nie daje on poprawy pozycji materialnej. Takim celem jest również możliwość ciągłego dokształcania się i rozwoju intelektualnego. Silnie akcentowana jest potrzeba uzyskania autorytetu i poważania w najblizszym środowisku społecznym Nato­miast pogoń za dobrobytem materialnym, a tym bardziej wysokim stanowiskiem — traktowana ja o cel samoistny i alternatywny wobec po­przednich wartości — nie jest eksponowana w deklaracjach młodzieży.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.