IDEAŁ WYCHOWAWCZY

Jak się ma ów ideał wychowawczy do rzeczy­wistości? W tej sprawie, jak dotychczas, niewie­le mamy do powiedzenia. Jedyne, co nie budzi żadnych wątpliwości, to fakt, że w dziedzinie wychowania seksualnego wciąż wiele jeszcze jest do zrobienia. Odnosi się to zarówno do ro­dziny, jak i zwłaszcza do szkoły, organizacji spo­łecznych i młodzieżowych.Zmiany w postawach i zachowaniach seksual­nych wiążą się ściśle z ewolucją stosunku młode­go pokolenia do religii i szerzej pojętych prze­konań natury filozoficzno-światopoglądowej. Jak wiadomo, przez stulecia kościół katolicki w Pol­sce miał praktycznie monopol na kształtowanie światopoglądu i wyjaśnianie wątpliwości meta­fizycznych dręczących ludzi. Nie licząc wąskich kręgów ateistycznej inteligencji mieszczańskiej oraz równie nielicznych środowisk robotników i inteligencji związanych z ruchem socjalistycznym lub komunistycznym, całe społeczeństwo polskie pozostawało w zasięgu oddziaływań filo­zofii i etyki chrześcijańskiej.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.