INICJACJA SEKSUALNA

Autor stwierdza, że do 22 roku życia inicjację seksualną miało za so­bą 51,6% badanych studentów, natomiast zaled­wie 10,8% studentek. Są to, jak widać, rozmiary doświadczeń znacznie skromniejsze, niż to wy­nika z danych Kozakiewicza i Trawińskiej. Czę­ściowe wyjaśnienie owych rozbieżności wiązać się może z niezbyt typowym składem społecznym próby studentów lubelskich; za relatywnie póź­niejszym współżyciem przemawiałby w tym wy­padku zarówno wyższy od średniego poziom wy­kształcenia badanych, jak też ich w przewadze chłopsko-wiejski rodowód. Trudno orzec, w jakim stopniu dzisiejsza mło­dzież jest bogatsza w doświadczenia seksualne od pokolenia swych rodziców z czasów ich mło­dości.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.