INNOWACJE

Dla młodzieży miejskiej podjęcie pracy zawodowej oznacza radykalną zmianę sytuacji życiowej. Dotychczasowe doświadczenia wynie­sione z domu rodzinnego, szkoły czy grupy rówieśniczej okazują się tu nie w pełni przy­datne . Rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami młodego pracownika a wymaganiami zakładu pracy jest często źródłem konfliktów i rozczaro­wań.Szczegółowe badania w kilku warszawskich zakładach przemysłu metalowego wykazują, że robotnicy najmłodsi, tj. w wieku 16—18 lat, wy­różniają się bardzo wysoką aktywnością zawo­dową. Słabnie ona znacznie w wieku 19—21 lat, natomiast w okresie 22—25 lat, obok malejącej liczebnie grupy o wysokiej aktywności (głównie ci, co założyli rodziny), rośnie udział postaw pra­cowniczych biernych zawodowo. Obniżenie ak­tywności w pracy, a także niski stopień zadowo­lenia z wykonywanego zawodu wiążą się najczę­ściej z niechęcią do podnoszenia kwalifika­cji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.