INNOWACJOM SPRZYJA WYKSZTAŁCENIE

Innowacjom na ogół sprzyja wykształcenie. W grupie absolwentów szkół podstawowych i za­sadniczych zawodowych 38% badanych dekla­ruje postawy nowatorskie; wskaźnik ten wzra­sta do 54% w grupie z wykształceniem niepeł­nym wyższym, półwyższym i wyższym. Wyraź­ny jest związek postawy nowatorskiej z przyna­leżnością do organizacji społeczno-politycznych. W kategorii niez organizowanych ‚ tylko około 30% badanych odpowiedziało, iż podejmowali próbę wprowadzenia jakiejś zmiany w życiu swego środowiska. Analogiczną postawę prezen­towało 46% członków ZHP, 44% — ZMS, 53% —ZMW, 46% — ZSP i 58% — KMW. Najsilniej dają wyraz skłonnościom innowacyjnym młodzi członkowie partii. Wyraźnie zaznacza się zależ­ność postaw innowacyjnych od zawodu.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.