JEDNOCZYNNIKOWA ANALIZA

Typ skrajnie jednoczynnikowej analizy kultu­rowej wydaje się przeważać we współczesnej zachodniej socjologii młodzieży. Świadczy to niewątpliwie o znacznym ograniczeniu i obni­żeniu zarówno ambicji poznawczych, jak i po­ziomu teoretycznego socjologii w jej funkcji diagnostycznej. Zarzut ten odnieść należy zwła­szcza do socjologii młodzieży uprawianej w USA, która ma przecież na swym koncie co naj­mniej kilka wybitnych dzieł stanowiących pod wieloma względami wzór wieloczynnikowej analizy postaw i zachowań, a przede wszystkim uwzględniających wpływ warunków ekonomicz­nych środowiska wychowawczego na postawy i zachowania. Przypomnieć tu można choćby autora głośnej i najczęściej wznawianej pracy tego typu, Augusta B. Hollingsheada, który sto­sując klasowe kryteria w badaniach procesów socjalizacji młodych Amerykanów jeszcze w la­tach II wojny światowej doszedł do wniosku, iż zachowanie młodzieży w okresie dojrzewania jest „typem takiego zachowania, które zależy bardziej od społeczeństwa, a zwłaszcza od pozy­cji, jaką zajmuje jednostka w strukturze spo­łecznej — niż od biopsychicznych zjawisk zwią­zanych z wiekiem” .

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.