KIERUNKI BADAŃ

Upro­szczenia stąd wynikające są oczywiste; tzw miejskie wartości i wzory kulturowe nie stano­wią bynajmniej jednorodnego modelu — wiado­mo że są wśród nich treści mniej i bardziej funkcjonalne wobec socjalizmu. A zatem pyta­nie: jakie wzory i wartości asymilują przybysze ze wsi w socjalistycznym zakładzie pracy? wciąż pozostaje bez odpowiedzi.Zaprezentowane tu skrótowo kierunki badań nad młodzieżą w krajach socjalistycznych — mi­mo pewnych odrębności w podejściu metodolo­gicznym mają na ogół swe odpowiedniki w socjologii zachodnioeuropejskiej czy amerykań­skiej. Natomiast jako zupełnie nowy kierunek penetracji socjologicznej potraktować by nale­żało badanie nad stosunkiem młodzieży do pracy i szerzej rozumianego uczestnictwa w życiu spo­łeczno-politycznym.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.