KIERUNKI ROZWOJOWE SOCJOLOGII MŁODZIEŻY

Za koniecznością poszukiwania zróżni­cowanej odpowiedzi na pytania o źródła fascy­nacji rozwojem socjologii młodzieży bądź też szerzej: juwentologii — a pojęciem tym propo­nuje się objąć zarówno socjologię wychowania, zaabsorbowaną przede wszystkim młodzieżą ja­ko przedmiotem urabiania wychowawczego, jak też najnowszy kierunek zainteresowań socjolo­gicznych, przypisujący młodym generacjom głównie podmiotową rolę w procesie rozwoju społecznego — przemawia dość zasadnicza od­mienność potrzeb i oczekiwań, jakie skłonny jest wiązać z młodzieżą świat dorosłych i jego in­stytucje w poszczególnych społeczeństwach. Z grubsza biorąc, wydzielić można trzy podsta­wowe typy obiektywnych sytuacji polityczno- -społecznych, warunkujących odrębność pro­blemu młodzieży, a co za tym idzie — także od­rębność społecznych diagnoz wynikających z ba­dań socjologicznych nad młodzieżą.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.