KSIĄŻKA,PRASA, RADIO

Kontakt młodzieży z książką zależy przede wszystkim od poziomu wykształcenia. Wśród mających niepełne lub pełne wykształcenie pod­stawowe czytelnictwo książek jest stosunkowo słabe. W badaniach nad czytelnictwem wśród miejskiej młodzieży pracującej okazało się, iż w grupie młodzieży z wykształceniem podstawo­wym odsetek osób w ogóle nie czytających ksią­żek wynosił 30 40%, a w niektórych środowi­skach, np. robotników nowohuckich, sięgał 65%. Tylko około 1/3 młodzieży z pełnym lub niepeł­nym wykształceniem podstawowym korzysta z bibliotek. Ci, którzy cżytają, czytają niewiele. Młodziez bardziej aktywna czytelniczo czyta przeciętnie 11—15 książek rocznie. Kompleto­wanie księgozbiorów domowych zdarza się sto­sunkowo rzadko. Czyta się często książki o ni­skiej wartości artystycznej i kształcącej. Gdy młodzież z wykształceniem średnim opuszcza szkołę, intensywność i wszechstronność czytel­nictwa maleje.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.