KSZTAŁTOWANIE SIĘ POSTAW

Jeśli w wielkiej Ankiecie Rodzin­nej GUS-u przytłaczająca większość kobiet, a wśród nich prawie wszystkie w wieku młodzie­żowym, wypowiada się za stosowaniem środków zapobiegających niepożądanej ciąży , to oczy­wiste, że postawy te pozostają w sprzeczności z zaleceniem religijnej ortodoksji, a tym sa­mym świadczą o upowszechnieniu racjonali­stycznego wzorca prokreacji planowanej, a zwłaszcza — traktowaniu macierzyństwa nie jako „dopustu bożego”, lecz jako wartości świa­domie pożądanej.Kształtowanie się postaw, a także praktyczne doświadczenia seksualne powojennej generacji młodzieży polskiej wolne są zasadniczo od inge­rencji regulujących tę sferę życia nakazów mo­ralności religijnej. Równocześnie jednak mnożą się niepokojące sygnały świadczące o tym, że młodzież wciąż ponosi tragiczne konsekwencje niedostatku elementarnej wiedzy z zakresu fi­zjologii pożycia płciowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.