LEKCEWAŻĄCE PODEJŚCIE

W tej sytuacji zafrapowame socjologów młodzieżą jako problemem społecznym prowadzi najczęściej do tego, iż tak czy inaczej dostrzega się w niej głównie siły de­struktywne i negatywne, które należy skiero­wać na „właściwą drogę”. Podejście to lekce­waży natomiast i chcąc nie chcąc, gubi z pola idzenia młodzież w jej roli promotora zmian społecznych. Program badawczy tak pomyślanej socjologii sprowadza się co najwyżej do postula­tu, by w rozpatrywaniu problemów młodzieży dązyc do znalezienia takiego wyjścia, które za­pewniałoby spożytkowanie idealistycznych i estetycznych, lecz często „nierealistycznych nieokreślonych” pokładów energii, jaką repre­zentuje młodzież, w kierunku pokojowej ewolu­cji, zmierzającej do integracji świata” 8. Wnioski praktyczne wypływające z tego typu badań zmierzają jedynie do przekształcenia i udosko­nalenia instytucji wychowawczych w taki spo- sob by były one w stanie wypełnić tzw. próż­nię kulturową, jaką w systemie kapitalistycz­nym wytworzyły procesy technizacji społe­czeństw industrialnych.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.