MATERIAŁY PAMIĘTNIKARSKIE

Materiały pamiętnikarskie wykazują, że jeśli dzieci pracowników PGR-ów wyrażają chęć po­zostania w gospodarstwie rolnym po ukończeniu szkoły podstawowej, to pragną one zajmować stanowiska^ w administracji. W PGR-ach pozo­staje na ogół młodzież, która nie zdecydowała się na dalszą naukę po szkole podstawowej (z braku warunków materialnych, słabego przygotowa­nia, braku zachęty ze strony rodziców itp.). Dla tej młodzieży drogi zdobywania kwalifikacji wiodą przez różnego rodzaju kursy kwalifika­cyjne. Jednakże wciąż przeważa wśród młodych zatrudnionych w PGR-ach opinia, że istniejące bodźce materialne nie sprzyjają zdobywaniu kwalifikacji w procesie pracy i stabilizacji zawo­dowej w gospodarstwach.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.