MŁODZI ROBOTNICY

Zgodnie z tym, co powiedziano wyżej, młodzi robotnicy bez szkolnych kwalifikacji zawodo­wych wykazują stosunkowo najwyższy stopień zadowolenia z osiąganego poziomu zarobków. Zarobki ponad 3 tys. zł uzyskuje średnio ok. 6% tej kategorii zawodowej, a pragnęłoby uzyskać 20%, z czego wynika, że aspiracje 15% zbiorowo­ści pozostają niezaspokojone. Odpowiedni wska­źnik „niezadowolonych” wśród robotników ma­jących szkolne kwalifikacje wynosi ponad 25%, wśród pracowników z dyplomem technika — blisko 30%, a wśród pracowników z dyplomem szkoły wyższej (lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele itp.) ponad 35% ogółu. Rozbieżność pomiędzy stanem potrzeb zaspo­kajanych i oczekiwanych jest z pewnością zja­wiskiem naturalnym, a nawet społecznie pożą­danym. Jednak zbyt wielki dystans między rze­czywistością a celem aspiracji — a w takiej sy­tuacji znajduje się wielu młodych pracowników z wyższym wykształceniem — rodzi stany fru­stracji, nie sprzyjające bardziej wydajnej pracy.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.