MŁODZI ROLNICY

Postawy młodej generacji synów i córek chłopskich wobec własnych perspektyw w rol­nictwie pozostają pod silnym wpływem:malejącej atrakcyjności rolnictwa jako miej­sca pracy,stosunkowo późnego wieku, w jakim nastę­puje usamodzielnienie się młodego rolnika orazsprzeczności pomiędzy zdobytymi kwalifika­cjami agrotechnicznymi a trudnościami za­stosowania ich w rodzinnym modelu gospo­darstwa.Jaki jest wynik oddziaływania na świadomość młodej generacji rolników tak różnorodnych wpływów? Zdaniem Dyzmy Gałaja, „jest to pokolenie, które zrewolucjonizuje wieś”. W uza­sadnieniu tej diagnozy autor pisze o młodzieży uczestniczącej w konkursie pt. „Moje pierwsze kroki w gospodarstwie”: „Będąc z konieczności chłopami, nie chcą być chłopami, chcą być rol­nikami, poszukują drogi do nowoczesności, do takich sposobów pracy i życia, które w istocie nie będą się różniły od wzorów pozarolniczych, pozachłopskich. Jest to proces wielce złożony trudny, ale przecież nieodwracalny, nieunik­niony” .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.