NA PIERWSZYM PLANIE

Wy­suwa on też na plan pierwszy twórczą, nowator­ską koncepcję życia jednostki i społeczeń­stwa” W przeciwieństwie do poprzednich etapów rozwoju społecznego, łącznie z okresem klasycz­nej industrializacji, .rewolucja naukowo-tech- niczna może się dokonywać jedynie w warun­kach szybkich zmian zarówno w sferze technicz­nej, w której będą one największe i najszybsze, jak i w dziedzinie organizacji produkcji, wyko­rzystania wolnego czasu i w ogóle w stosunkach społecznych. O ile wiek narzędzi pracy trwał w poprzednich epokach niekiedy całe stulecia (wystarczy wspomnieć długowieczność pługa czy sierpa), to już obecnie żywotność ich liczy się na lata czy dziesiątki lat. W okresie rewolucji naukowo-technicznej maszyny i urządzenia bę­dą się starzały jeszcze szybciej.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.