NA PODSTAWIE DANYCH

Czym młodzież pracująca różni się od pozo­stałej? Czy sytuacja społeczna pracownika mo­deluje treść i układ obieranych celów życio­wych? Na podstawie przytoczonych danych mo­żemy stwierdzić, że skala celów, jakie stawia so­bie młodzież pracująca na okres najbliższych 5 lat, zawiera kilka osobliwości. W przeciwień­stwie do ogółu uczestników ankiety, dla zbioro­wości młodzieży pracującej własne mieszkanie określa przede wszystkim jej plany osobiste na pięciolecie. W nieco tylko słabszym nasileniu występują dwa pozostałe cele: kontynuowanie nauki szkolnej i podwyższanie poziomu zarob­ków. Taka triada podstawowych dążeń charak­teryzuje najbardziej liczną grupę młodzieży pra­cującej. Wydaje się, iż podporządkowany tym dążeniom potencjał aktywności produkcyjnej należałoby traktować jako jeden z podstawo­wych czynników dynamizacji rozwoju społecz­no-gospodarczego kraju; bowiem plany osobi­ste najliczniejszej kategorii młodzieży pracują­cej wiążą się ściśle z programem ogólnonaro­dowym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.