NAJAKTYWNIEJSI

Najak­tywniejsi pod tym względem okazali się pra­cownicy umysłowi, zarówno ci, którzy pracują bezpośrednio w produkcji (zwłaszcza inżynie­rowie), jak i w szeroko rozumianych usługach (nauka, kultura),- legitymujący się wykształce­niem co najmniej średnim. Drugą grupę o stosunkowo mniejszej aktywności innowacyjnej stanowią robotnicy.Jeśli udział w inicjowaniu i wprowadzaniu w życie innowacji potraktować jako miernik ak­tywności społeczno-zawodowej, to największe rezerwy w tej dziedzinie wydają się tkwić w śro­dowisku młodych robotników-absolwentów szkół zawodowych. W zbiorowości 1045 robot­ników tej kategorii, objętych badaniami IFIS PAN z 1973 r., zaledwie 10% mogło się wykazać wysoką aktywnością innowacyjną (co najmniej zgłoszone pomysły racjonalizacji i usprawnień), podczas gdy dla grupy młodych techników wskaźnik ten był wyższy niemal trzykrotnie, zaś młodych inżynierów — ponad pięciokrotnie.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.