NAJSILNIEJSZE ASPIRACJE

Najsilniejsze aspiracje do zdobycia wykształcenia wyższego wykazują roczniki pra­cującej młodzieży w wieku 20—24 lata. Nato­miast „szczęście rodzinne” jako ideał dążeń ży­ciowych jest bardzo słabo uzależnione od wieku; proporcje jego wyznawców wśród najmłodszej i najstarszej młodzieży są bardzo zbliżone. Fakt, że ocena szczęścia rodzinnego — w po­równaniu do rangi pozycji w zawodzie i dobro­bytu materialnego — ulega nieznacznym tylko wahaniom w zależności od wieku badanych, wy­daje się świadczyć o daleko idącym uniezależ­nieniu się tej wartości od jej materialnego zaple­cza. Najbardziej chyba przekonującym dowodem jest to, że nawet w okresie, gdy młodzi pozostają pod przemożną presją stabilizacji ekonomicznej i zawodowej, nie czynią tego za cenę zepchnię­cia na plan dalszy tego wszystkiego, co się za­wiera w pojęciu „szczęścia rodzinnego”.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.