NIEPRZYSTOSOWANIE

Nieprzystosowanie i opór wobec zastanych stosunków spo­łecznych i zasad współżycia nie muszą bynaj­mniej prowadzić do potępienia młodej genera­cji. Liczni komentatorzy studenckich buntów i kontestacji w krajach rozwiniętego kapitaliz­mu coraz częściej zastanawiają się: „Czy można obarczać młodych ludzi całą winą za to, że nie chcą podporządkować się społeczeństwu? A mo­że to nie młodzież jest zła, tylko społeczeństwo chore”? Z podobnych pytań zrodziła się nowa orien­tacja w socjologicznym zainteresowaniu mło­dzieżą. U jej podstaw znajdujemy najogólniej sformułowane przekonanie, iż źródłem kryzysu w procesach wychowania i socjalizacji są głębo­kie przeobrażenia, jakie zwłaszcza w okresie po wojnie światowej nastąpiły w strukturach społeczno-zawodowych, w stylu życia oraz w technice i technologii produkcji. Te zmiany nie ominęły również podstawowych środowisk, w których odbywa się kształtowanie postaw spo­łecznych młodego pokolenia.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.