NIEZBĘDNE PRZEJŚCIE

Niezbędne jest chyba przyjęcie wyjścio­wego założenia, że wprawdzie młodzież jako ka­tegoria społeczna i demograficzna nie jest ex dejinitione bardziej nowatorska od starszych ge­neracji, jednak na ogół wyraźniej przejawia ta­kie tendencje. Konieczne wydaje się również przyjęcie wyjściowej hipotezy o istnieniu okre­ślonych niezgodności dążeń między generacja­mi. Niezgodności te mogą znajdować wyraz w potencjalnych lub ujawnionych sprzecznościach i konfliktach interesów grupowych. Jest to na­turalna konsekwencja ogólniejszego poglądu na rozwój społeczeństwa socjalistycznego jako na proces ścierania się sił społecznych postępowych i konserwatywnych. To zaś nie przesądza bynaj­mniej, iż zwolennicy zmian i zwolennicy status quo będą się rozkładać równomiernie według generacyjnych przedziałów.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.