OBOWIĄZUJĄCA ZASADA

Zasada ta obowiązuje konsek­wentnie w pozostałych typach preferencji, w tym zwłaszcza w odniesieniu do zwolenników maksymalnego powiązania gospodarstwa z uspo­łecznionym systemem jego produkcyjnej ob­sługi.Przytoczone współzależności upoważniają do wniosku, że związki produkcyjne gospodarstwa chłopskiego z systemem uspołecznionych orga­nizacji i instytucji okazują się niezwykle waż­kim i skutecznym instrumentem kształtowania u młodych następców pozytywnych postaw wo­bec socjalistycznej własności środków produk­cji w rolnictwie. Stosunek następców do społecznych środków produkcji wykazuje znaczne zróżnicowanie re­gionalne. Okazuje się przede wszystkim, że w całokształcie badanych zależności różnice po­między młodszą generacją z obydwu regionów są łagodniejsze niż pomiędzy starszą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.