ODRĘBNOŚĆ KATEGORII

Odrębność tej kate­gorii młodzieży miejskiej, która podjęła już pra­cę zawodową, ujawnia się z jednej strony w re­latywnie słabszym dążeniu do kształcenia się, z drugiej zaś — w silniejszych skłonnościach do osiągnięcia „spokojnego życia”, zdobycia spo­łecznego uznania oraz osiągnięcia dobrych wa­runków materialnych.Syntetycznym wskaźnikiem dość istotnej reo­rientacji w wyborze najbardziej godnych zacho­du celów życiowych jest niemal biegunowy układ takich wartości, jak silne dążenie do „szczęścia rodzinnego” oraz dość słabo ujawnione prag­nienie „materialnego dobrobytu”. Cechą zna­mienną tego zjawiska jest równocześnie wydat­ne osłabienie tradycyjnej zbieżności pomiędzy dążeniem do celów, które młodzież podstawia pod określenia „szczęście rodzinne” i „dobro­byt”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.