ODRĘBNY ŚWIAT MŁODYCH

Jak wykazują reprezentatywne badania Insty­tutu Ekonomiki Rolnej z 1967 roku, zaledwie 16,9% młodych ludzi z rodzin chłopskich zamie­rza pracować jako rolnicy indywidualni, 4,3% kieruje się do zawodów rolniczych wymagają­cych bardziej określonego wykształcenia, 32,4% do zawodów robotniczych, a reszta do zawodów usługowych wymagających specjalnego przygo­towania: nauczyciele, służba zdrowia, techni­cy. Najczęściej chęć pozostania w gospodar­stwie ujawniają młodzi z gospodarstw większych niż przeciętne, osiągających wysoki poziom pro­dukcji, zasobniejszych.Zasadniczą cechą stosunku młodzieży z go­spodarstw rolnych do zawodu rolnika jest nie­chęć do wiernego kopiowania wzorów dziedzi­czonych z tradycji chłopskiej kultury* Różni ona młodych od ich rodziców zarówno stosun­kiem do własności ziemi, wyboru zawodu i wy­kształcenia, jak też sposobem spędzania wolne­go czasu .

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.