ODWROTNY KIERUNEK

Natomiast odwrotny kie­runek współzależności wykazuje dążenie do spo­kojnego życia — najniżej zarabiający dwukrot­nie częściej wybierają tę wartość niż ci, co osią­gają miesięcznie ponad 3 tysiące złotych. Warto wreszcie wskazać na współzależność postaw światopoglądowych młodzieży z hierar­chią wyrażanych przez nią ogólnych aspiracji życiowych. Jeśli wziąć pod uwagę z jednej stro­ny tych, co zadeklarowali się jako wierzący i praktykujący, a z drugiej niewierzących, to się okaże, iż w zestawie dominujących celów życio­wych, jakie eksponuje każda z owych kategorii młodych pracowników, występują dość istotne różnice. Wprawdzie dla jednych i drugich szczę­ście rodzinne okazuje się zdecydowanie nadrzęd­ną wartością życiową, zaś drugie miejsce w hie­rarchii celów przypada potrzebie uznania w śro­dowisku, to jednak niewierzący dają wyraz relatywnie mniejszemu przywiązaniu do pierw­szej, a znacznie silniejszemu do drugiej wartości.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.