OSOBISTE PLANY

Natomiast dla młodzieży pracującej, któ­ra osiąga miesięcznie 2500—3000 złotych, pierw­szym oparciem w planach życiowych jest zdecy­dowanie zakład pracy (52% wypowiedzi), następ­nie — współmałżonek (ok. 30%), a dopiero na trzecim miejscu (ok. 15%) rodzice lub krewni. Wyżej zarabiający odznaczają się również tym, że swe plany życiowe (ponad 80% tej kategorii) opierają przede wszystkim na własnych możli­wościach (odpowiedni wskaźnik dla najmniej za­rabiających wynosi ok. 55%). Częściej także wią­żą swe zamierzenia ze spodziewaną pomocą orga­nizacji młodzieżowej, partyjnej i związkowej; częściej wymieniają kolegów i przyjaciół jako poręczycieli swych planów.Osobiste plany pięcioletnie badanej młodzieży, w tym zwłaszcza pracującej w miastach, świad­czą o tym, że proces jej stabilizacji zawodowo- -rodzinnej na początku lat siedemdziesiątych wykazywał pewne nieprawidłowości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.