OTWARTY WYBÓR

Wychodząc z założenia, że przed każdym rol­nikiem współczesnym stoją otworem możliwości wyboru pomiędzy skrajnie indywidualistycz­nym i wysoce uspołecznionym wzorem gospo­darowania, jako wskaźnik zróżnicowania postaw w tej dziedzinie przyjęto znane już pytanie an­kiety: „Kiedy rolnik osiąga najlepsze wyniki ze swej gospodarki?” W objaśnianiu uzyskanych wyników traktujemy skłonności do pełnej samowystarczalności w gospodarowaniu jako przejaw tradycjonaliz­mu, tracącego coraz bardziej podstawy w na­szych warunkach społecznych, a dążenie do ro­snącego udziału w gospodarstwie społecznych środków produkcji jako wyraz nowoczesności i racjonalizmu.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.