PIĘCIOLETNIE PLANY

Pięcioletnie plany młodzieży ulegają znacz­nym wahaniom w zależności od kategorii spo­łecznej. Oto w zbiorowości uczestników ankie­ty „Młodzi 1971” mężczyźni w porównaniu do kobiet wykazują, z jednej strony, słabsze aspira­cje do dyplomu średniej lub wyższej szkoły, a także do takiej wartości, jak praca interesująca lub zgodna z wykształceniem, z drugiej zaś niejako wyrównują ten brak wyraźnie sil­niejszym eksponowaniem takich celów, jak wła­sne mieszkanie i wzrost zarobków. Można przy­puszczać, że zjawisko relatywnie silniejszego dą­żenia mężczyzn do celów materialnych (mieszka­nie, zarobki) wiąże się z tradycją, która przede wszystkim mężczyznę obciąża odpowiedzialno­ścią za warunki bytowe rodziny. Nie wykluczo­ne również, że odmienny układ dążeń młodzie­ży żeńskiej stanowi pośrednie świadectwo jej upośledzenia w rzeczywistym dostępie zarówno do szkół średnich i wyższych, jak też do intere­sującej pracy i zgodnej z wykształceniem po­zycji zawodowej.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.