POCZUCIE ZAGROŻENIA INTERESÓW

Nie przy­padkiem chyba stosowanie takich metod towa­rzyszy zazwyczaj poczuciu zagrożenia interesów wśród starszych i uprzywilejowanych, a mniej wykształconych pracowników z nadzoru. Niski poziom dojrzałości polityki kadrowej w wielu jeszcze zakładach pracy nie pozwala często prze­ciwstawić się tym przejawom konserwatyzmu.Inaczej przedstawiają się postawy młodzieży ze środowiska Państwowych Gospodarstw Rol­nych. Chociaż młodzież ta ma na ogół pozytyw­ny stosunek do pracy w PGR-ach, to jednocze­śnie ujawnia pragnienie zmiany środowiska podjęcia pracy w innych zawodach. Można są­dzić, iż jedną ze skłaniających do tego przyczyn jest niedocenianie roli młodych w życiu spo- łeczno-produkcyjnym gospodarstw, a zwłaszcza w decydowaniu i kierowaniu gospodarstwami. Działa tu również ukształtowane jeszcze w prze­szłości przekonanie o niskim prestiżu społecz­nym robotników rolnych.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.