PODEJŚCIE DO METODOLOGII

Możliwości właściwego podejścia do metodolo­gii badań nad młodzieżą, w aspekcie jej poten­cjalnego i rzeczywistego wkładu w rozwój spo­łeczny w warunkach ustrojowych socjalizmu, upatrywać należy również w rozszerzeniu tema­tyki badawczej z przeważających dotychczas dziedzin ideacyjnego przygotowania młodych do udziału w życiu społecznym — nie tylko na płaszczyznę nowatorstwa produkcji, lecz rów­nież udziału w zarządzaniu, sprawowaniu wła­dzy i w ogóle w życiu społeczno-politycznym. Równocześnie liczyć się trzeba z tym, że takie podejście wymaga odrzucenia, przyjmowanego w wielu badaniach wprost lub pośrednio, zało­żenia, według którego instytucje społeczne so­cjalizmu nie ulegają zmianom, a proces wycho­wania socjalistycznego polega li tylko na jedno­stronnym dostosowaniu młodych do wymagań tych instytucji.

 

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.