Podział nauk ekonomicznych na polskich szkołach wyższych

Zakres edukacji na wszelakich uczelniach wyższych obejmuje również zagadnienia związane z rozwojem ekonomii. Tego typu kierunki studiów są bardzo popularne wśród słuchaczy. Wielość różnorodnych specjalizacji sprawia, że każdy student może znaleźć odpowiadającą mu dziedzinę gospodarki. Nauki ekonomiczne możemy podzielić na: ekonomię, finanse i rachunkowość, zarządzanie, zarządzanie i marketing, gospodarka i administracja publiczna, gospodarka przestrzenna, informatykę i ekonometrię, turystykę i rekreację, międzynarodowe stosunki gospodarcze, logistykę, czy towaroznawstwo. Wszystkie wymienione kierunki nauczania ściśle nawiązują do wybranych zagadnień ekonomicznych rynku gospodarczego. W procesie edukacji wyższej możemy pogłębiać swoją wiedzę ekonomiczną na studiach licencjackich oraz późniejszych studiach magisterskich. Ukończenie danej specjalizacji naukowej pozwala na rozpoczęcie kariery zawodowej w wybranej dziedzinie gospodarczej. Pakiet propozycji nauk ekonomicznych w edukacji wyższej ulega systematycznym modyfikacjom oraz rozszerzeniu. Związane jest to ściśle z rozwojem gospodarczym oraz zmieniającym się zapotrzebowaniem na specjalistów różnych branż.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.