POGŁĘBIENIE ANALIZY

Pogłębione analizy postaw religijnych mło­dzieży wskazują na ich znaczne zróżnicowanie. Według klasyfikacji Barbary Weber na wy­odrębnienie zasługują zwłaszcza: 1) postawy re­ligijne tradycjonalistyczne, najbardziej zgodne z oficjalną nauką kościoła; 2) postawy refleksyj- no-intelektualne charakteryzujące się potrzebą jakiejś religii, ale niekoniecznie rzymskokato­lickiej, np. panteizmu; 3) postawy krytyczne, które zawierają krytykę kościoła jako instytucji, przy akceptacji szeregu przekonań religijnych. Za istnieniem postaw drugiego i trzeciego typu przemawia stosunkowo niski procent zdecydo­wanie potępiających wyrzeczenie się religii.Tradycjonalistyczne postawy religijne —o    stopniu ich powszechności niezbyt pewne ma­my informacje — zbiegają się z postawami spo­łecznymi, które można określić jako konserwa­tywne czy zgoła wsteczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.