POMOC RODZICÓW

Młodzież ucząca się i niesamodzielna ekonomicznie, oprócz domu rodziców, który dla znacznej większości jest naturalnym opar­ciem w realizacji jej zamierzeń, pragnęłaby rów­nież najczęściej otrzymywać tego rodzaju pomoc w swojej organizacji (łącznie 16% wypowiedzi, w tym głównie z ZMS).Pomocy rodziców nieco częściej spodziewają się kobiety niż mężczyźni. Odwrotną prawidło­wość wykazują oczekiwania wobec zakładu pra­cy. Spośród uczestników ankiety pomocy z tej strony spodziewa się więcej niż co czwarty męż­czyzna, natomiast co siódma kobieta. Zrozumia­łe, że im bardziej badani zbliżają się do trzy­dziestki, tym mniej liczą na poparcie i pomoc rodziców; z 68,8% w kategorii do 18 lat wskaźnik oczekiwań spada do 7,2% w 30 roku życia. Rów­nocześnie rosną nadzieje na uzyskanie pomocy od współmałżonka — z 2,9% w najmłodszej gru­pie do 38,9% w najstarszej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.