PORÓWNANIE DO OGÓŁU

Do nich zaliczyć wypada przede wszystkim fakt, że pod­stawowe zasoby aktywności znacznej części mło­dzieży, głównie tej, która wywodzi się z gorzej sytuowanych środowisk społeczno-zawodowych, absorbuje dążenie do zdobycia mieszkania i pod­niesienia zarobków, pociągając za sobą obniże­nie aspiracji kształcenia się i doskonalenia kwa­lifikacji zawodowych. Niewątpliwie pozytywne jest zjawisko, iż coraz więcej młodych gwaran­cje osiągnięcia stawianych sobie celów upatruje w socjalistycznym zakładzie pracy. Równocze­śnie w porównaniu do ogółu badanej młodzieży, a szczególnie uczniów i studentów, młodzi pra­cownicy z 1971 roku darzyli raczej niewiel­kim zaufaniem organizację młodzieżową ja­ko instytucję, od której można spodziewać się realnej pomocy w realizacji osobistych planów życiowych. Wydaje się, że problem ten zasłu­guje na wnikliwą uwagę wychowawców i dzia­łaczy społecznych.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.