POSTĘPY W NAUCE

Często podnoszonym przejawem nie­dostatecznej adaptacji ucznia do szkoły są np. słabe jego postępy w nauce, a w następstwie zjawisko tzw. odsiewu niepromowanych. Ważny to problem, a . jego ranga wzrasta niewątpliwie w miarę postępów w procesach uprzemysłowie­nia i urbanizacji. Jednakże i w tej dziedzinie przeważające podejście badawcze w krajach za­chodnich wydaje się być jednostronne. Nie tylko dlatego, że eksponuje metody ograniczające się właściwie do analizy czynników kulturowych, ale także wskutek pomijania i lekceważenia wpływu warunków środowiskowo-ekonomicz- nych, w jakich wzrasta badana młodzież. Ponad­to nie uwzględnia się z reguły różnic psychoso­matycznych i ich uwarunkowań w procesach adaptacji lub nieprzystosowania uczniów do szkoły. Przykładem takiego jednostronnie kul­turowego podejścia mogą być badania austriac­kie nad wynikami w nauce młodzieży z rodzin robotniczych i wywodzącej się z klasy śred­niej

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.