POWAŻNY DOROBEK

Najpoważniejszy dorobek mają tu socjologo­wie z NRD, pracujący głównie w Lipskim Instytucie Badań Młodzieżowych; problematyka wychowawcza środowiska pracy zarysowuje się także już dość wyraźnie w badaniach radziec­kich. Wychodząc z optymistycznego założenia, że „wychowanie może i powinno przygotować każdego młodego człowieka do pracy twórczej”, socjologowie radzieccy podejmują się m.in. wy­pracowania zaleceń zmierzających do rugowania monotonii w pracy. Społeczne determinanty po­stawy nowatorskiej wobec techniki znajdujemy w badaniach Dmitriewa i Szczerbakowa. Szcze­gólną ich wartość upatrywać należy w interesu­jącej próbie typologii motywów, jakimi się kie­rują „nowatorzy produkcji”. Autorzy przyjmu­ją, że postawy nowatorskie wynikać mogą: z przekonania o społeczno-zawodowej randze pra­cy; z poczucia godności zawodowej (prestiż); z oczekiwania nagród materialnych; z nadziei na satysfakcję intelektualną oraz z łącznego dzia­łania wymienionych motywów.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.