POZYCJA SPOŁECZNA

Do pozycji społecznej działacza aspirują kil­kakrotnie silniej młodzi niż starsi pracownicy badanej zbiorowości. Jeśli więc w wieku 18—19, a także 20—22 lat około 9% badanych wyraża skłonność do poszukiwania sensu życia w aktyw­ności społecznej lub politycznej, to w ostatniej fazie młodzieżowego wieku, a zwłaszcza około 30 roku życia, odnosi się to zaledwie do 1,4% bada­nych. Dążenie do zdobycia wartości życiowej zawartej w pozycji działacza społecznego wy­raża zatem głównie młodzież znajdująca się u progu małżeństwa i stabilizacji we własnej rodzinie. W zaawansowanym wieku młodzieżo­wym wyraźnie nie wytrzymuje ono rywalizacji z konkurencyjnymi celami życiowymi. Znaczna atrakcyjność wzoru życiowego, jaki prezentuje sobą działacz społeczny lub polityczny — acz­kolwiek wyraźniejsza w młodszych grupach wieku — upoważnia do tego, by traktować ją ja­ko przejaw ogólnej tendencji do wzrostu rangi niematerialnych wartości społecznych w per­spektywicznych planach życiowych młodzieży współczesnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.