PRZECHODZENIE DO EKONOMIKI

Nato­miast przechodzenie do ekonomiki intensywnej łączy się z bardziej osiadłym trybem życia już ustabilizowanych kadr pracowniczych, stąd po­jawia się możliwość realizowania wyższych form życia kulturalnego, zastępowanie starych norm i wzorów — nowymi, zgodnymi z nowymi aspi­racjami społecznymi ludzi związanych z reali­zacją nowej polityki ekonomicznej.Oczekiwania pod adresem młodych generacji sprowadzają się zatem do ukształtowania w ska­li masowej takiego wzoru osobowego człowieka socjalizmu, który by — łącznie z systemem do­skonalszych instytucji — stanowił część orga­niczną tzw. procesów spontanicznego rozwoju stosunków socjalistycznych. Wśród cech osobo­wości ludzkiej nieodzownych do tego najbar­dziej istotną rolę odgrywają: jakościowo nowe motywacje do pracy i nauki, w tym odmienna rola materialnych i niematerialnych nagród w podnoszeniu wydajności pracy, racjonalizacja procesów technologicznych, zarządzania i orga­nizacji produkcji .

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.