PRZEOBRAŻENIA ŚWIATOPOGLĄDOWE

Utrzymująca się w rodzinie, wzmacniana działalnością kościoła tradycja ta wywiera wciąż silny wpływ na po­stawy światopoglądowe młodej generacji.Najrozmaitsze sondaże opinii i szacunki wskax żują że w przeciętnej populacji młodzieży pol­skiej w latach 1965—1970 około 80% badanych deklarowało się jako mniej lub bardziej wierzą­cy . Jednakże cechą wyróżniającą postawy religijne młodych jest niekiedy daleko idąca nie­konsekwencja. Odnosi się to zarówno do prze­konań znacznej liczby osób, deklarujących przy­należność do grupy wyznaniowej, nie akceptu­jących równocześnie całego szeregu dogmatów, które są podstawowe z punktu widzenia doktry­ny religijnej, jak i do zachowań związanych z przekonaniami. Oprócz wierzących i systema­tycznie praktykujących istnieją wierzący prak­tykujący niesystematycznie, wierzący i nieprak- tykujący, a także niewierzący, ale praktykujący ze względu na presję środowiska.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.