PRZYCZYNY STRUKTURALNE

Do przyczyn strukturalnych, w za­sadzie niezależnych od pracodawcy, wypada za­liczyć przede wszystkim: 1. drastycznie zwięk­szony w latach siedemdziesiątych napór na ry­nek pracy młodych pracowników (3,1 min przy­rostu wobec 2 min w latach sześćdziesiątych); 2. odmienność rodowodu społecznego młodych robotników — w przeciwieństwie do starszych, którzy w ponad 50% pochodzą z rodzin chłop­skich, najmłodsi w 2/3 kwalifikują się z rodzin robotniczych , co w znacznej mierze tłumaczy ich aspiracje społeczno-zawodowe.Jak wykazują liczne badania, młodzi wy­chodźcy ze wsi nie mają poważniejszych proble­mów z przystosowaniem się zarówno do tech­nicznego, jak i społecznego środowiska pracy w mieście i w przemyśle. Maria Jarosińska stwierdza, iż badana na początku lat sześćdzie­siątych młodzież chłopska, zatrudniona w czte­rech warszawskich zakładach przemysłu meta­lowego, wykazywała pełne zaadaptowanie spo­łeczne do środowiska robotniczego (więzi osobi­ste z robotnikami z miasta, identyfikacja z zakła­dem pracy).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.