PRZYCZYNY ZJAWISKA

Przyczyn tego zjawiska należy szukać m.in. w braku oddziałów i miejsc szpitalnych przystosowanych dla młodocianych.Ogólnie można stwierdzić, że współczesna młodzież polska, rozpatrywana na tle poprzed­nich generacji, charakteryzuje się znacznie lep­szymi wskaźnikami rozwoju biologicznego i sta­nu zdrowia. Mimo stopniowego zanikania odręb­ności środowiskowych, wartość biologiczna mło­dych roczników nadal jednak związana jest z przynależnością do kategorii społeczno-zawo­dowej. System świadczeń lekarskich dla mło­dzieży wymaga udoskonalenia.Szeroki dostęp do wykształcenia jest jednym z zasadniczych wskaźników różnicy w sytuacji społecznej współczesnego pokolenia młodzieży w porównaniu z generacjami poprzednimi. W ro­ku szkolnym 1969/70, w porównaniu do roku 1937/38, wskaźnik ludności uczącej się w szko­łach wzrósł z 159,6 do 245,8 na tysiąc mieszkań­ców kraju.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.