PUNKT WYJŚCIA

Punktem wyjścia teo­rii podkultury są zwłaszcza wnioski wysnuwane z iantu, z „w przeciwieństwie do stabilnych połeczenstw rolniczych, w nowoczesnym syste­mie przemysłowym dorośli nie nadążają z ura­bianiem swych dzieci na własny wzór i podo­bieństwo , oraz że „ekonomiczna specjalizacja kształcenia ogólnego, zaś praca ojca jest na ogoł niedostępna dla syna”. W tych wa­runkach dziecko już nie może ekonomicznie po­magać rodzime. Przejawem tego są ściślejsze więzy z grupą rówieśniczą niż ze społeczeń­stwem dorosłych. Odrębność języka, ubioru czy upodobań muzycznych pogłębia ten dystans. Zdaniem czołowego badacza „podkultury nasto­latków”, Jamesa S. Colemana, łączny efekt owych zmian jest taki, że „społeczeństwo ma do czynienia już nie z jednostkami, które należy przysposabiać do dorosłości, lecz z wy­odrębnionymi podsystemami społecznymi”.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.