REALIZACJA CELU

Realizacji owego celu i pragną badani podporządkować przede wszyst­kim swą aktywność życiową. Czy świadczy to o   tendencji do zwężania horyzontów społecz­nych młodzieży urodzonej i wychowanej w Polski Ludowej? Tego pokroju obawy nie znajdują potwierdzenia w empirii. Przyznawanie pierwszeństwa temu zespołowi wartości, który za­wiera się w pojęciu „szczęścia rodzinnego”, nie j jest bowiem tożsame z wyłącznością tego dążeń rzyszących szczęściu rodzinnemu zdecydowany prymat przypada potrzebie uznania w środo­wisku. Dopiero w dalszej kolejności, jako gwa­rancja szczęścia w rodzinie, pojawia się dąże­nie do „dobrobytu materialnego”. W niemal identycznym nasileniu współwystępuje z tym nie tylko pragnienie posiadania dyplomu wyż­szej szkoły, lecz również potrzeba wykazania się tak mało praktyczną wartością, jak poczucie użyteczności dla innych ludzi.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.